RazorSt
Thực tế, EUR, Tier1FX , 1:200 , MetaTrader 4 , $150/Month
RazorSt
Thực tế, EUR, Tier1FX, 1:200, MetaTrader 4, $150/Month

This strategy is based on quantitative analysis. Target Sustainable long-term returns, with controlled risk exposure

EXPERIENCE For many years now, operating, analyzing, researching and testing financial markets, in search of the best systems and the best opportunities. Now you can get our signal with SIGNAL START.

Sơ đồ khoản thu được
2 Phút trước
Số liệu thống kê có từ trước
 • Số dư: €3,615.97
 • Vốn cổ phần: (98.99%) €3,579.58
 • PL thả nổi: -€36.39
 • Tiền ký quỹ: €2,480
 • Số tiền rút: €0
 • Các giao dịch: 289
 • Pips: 34,024.7
 • Số tiền giành được: 54%
 • Trung bình Thời gian giao dịch: 4d
 • Các lô: 4.58
 • Hệ số lợi nhuận: 1.64
 • Hàng ngày: 0.19%
 • Hàng tháng: 5.76%
 • Số lượng giao dịch mỗi tháng 48
 • Mức kỳ vọng: 117.7 Pips / €3.93
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
12.10.2020 01:29:04 16.10.2020 23:00:56 GBPJPY.X Bán 0.01 - - 137.72600 136.25500 147.1 11.53 4d +0.32%
12.10.2020 01:25:55 16.10.2020 23:00:55 AUDJPY.X Bán 0.02 - - 76.42300 74.63200 179.1 28.24 4d +0.79%
12.10.2020 01:25:25 16.10.2020 23:00:54 NZDJPY.X Bán 0.02 - - 70.44800 69.64700 80.1 12.32 4d +0.35%
12.10.2020 01:25:46 16.10.2020 23:00:54 EURJPY.X Bán 0.02 - - 124.85100 123.50400 134.7 21.36 4d +0.6%
12.10.2020 01:25:14 16.10.2020 23:00:53 CADJPY.X Bán 0.02 - - 80.49800 79.90000 59.8 8.98 4d +0.25%
12.10.2020 01:25:00 16.10.2020 23:00:52 USDJPY.X Bán 0.02 - - 105.67700 105.39900 27.8 3.79 4d +0.11%
12.10.2020 01:24:14 16.10.2020 23:00:51 GBPJPY.X Bán 0.02 - - 137.71600 136.24900 146.7 23.00 4d +0.67%
12.10.2020 01:24:45 16.10.2020 23:00:51 XAUUSD.X Bán 0.02 - - 1928.38000 1899.50000 2888.0 49.07 4d +1.41%
12.10.2020 01:23:49 16.10.2020 23:00:50 GBPAUD.X Mua 0.03 - - 1.80232 1.82549 231.7 40.93 4d +1.2%
12.10.2020 01:22:43 16.10.2020 23:00:49 GBPCAD.X Mua 0.03 - - 1.71064 1.70513 -55.1 -11.75 4d -0.34%
Trang của 30
Không có lệnh nào được mở.
Trang của 2